Park maszynowy

Park maszynowy

Nasze hale produkcyjne, wyposażone w suwnice, gilotyny oraz urządzenia do piaskowania, dostosowane są do produkcji konstrukcji stalowych o różnych gabarytach. Posiadamy specjalistyczny sprzęt spawalniczy oraz piły mechaniczne do cięcia stali. Własne środki transportu oraz urządzenia montażowe i podesty ruchome, które pozwalają nam na szybką i terminową realizację zleceń.

Uprawnienia i certyfikaty

 1. Świadectwo kwalifikujące do I Grupy Zakładów Małych uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3, zgodnie z normą PN-M-69008, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, następującymi metodami spawania:• ręcznego łukowe elektrodami otulonymi (111),
   • MAG drutem elektrodowym litym (135),
   • TIG z dodatkiem drutu litego (141),
   • acetylenowo-tlenowego (311).

  skan 001

 2. Certyfikat kompetencji według normy PN-EN 473 w zakresie badań nieniszczących stopnia 2.skan 003
 3. Certyfikat kompetencji według normy PN-EN ISO 9712 w zakresie badań penetracyjnych (PT) stopień 2.skan 002

Posiadamy agregaty i uprawnienia do nakładania pęczniejących farb ogniochronnych systemu Flame Stal.

Zatrudniamy monterów i spawaczy o wysokich kwalifikacjach osiągając tym samym produkcję najwyższej jakości.